به گزارش افکارنیوز، با توجه به اینکه استقلالى ها تا به این لحظه با برزاىبازیکن تیمشان مذاکره براى تمدید قرار نداشتند به این ترتیب باید این بازیکن را جداى از تیم استقلال بدانیم.

اما در این میان باز هم صحبت هایى از حضور دوباره این بازیکن در استقلال به گوش مى رسد که طبق اعلام نزدیکان استقلال این مسئله صحت ندارد.

شنیده مى شد که با توجه به عمل جراحى کریمى و دورى این بازیکن از میدان ها به مدت دو تا سه ماه ،برزاى جایگزین او شود که این امر غیر ممکن است.

استقلالى ها لیست ١٨ نفره شان تکمیل است و حتى آنها مگویان را نیز در لیست دارند .به این ترتیب حضور برزاى طبق اعلام استقلالى ها صحت ندارد.