کارمندان دولت این احکام شرعی را بخوانند

به گزارش افکارنیوز، بیت المال به مکانی گفته می‌شود که اموال عمومی متعلّق به همه‌ی مسلمانان در آن‌جا فراهم و نگهداری می‌شود تا در مصالح آنان صرف گردد، که در امانتداری آن تأکید فراوانی شده است.

امام خمینی(ره) درباره بیت المال این چنین می‌گوید: «اموال موجود در دست مردم یا جنبه حقیقی دارد و یا جنبه حقوقی، به این معنا که یا مال شخصی است و یا مربوط به نهادهای دولتی و شرکت های خصوصی است. مسلما استفاده بدون اذن و اجازه از اموال غیر، جایز نبوده و حکم غصب را دارد». (امام خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۱۷۲)

مقام معظم رهبری

جایز نیست مدیران و مسئولین و سایر کارمندان در هیچ یک از اموال دولتى تصرفات شخصى کنند؛ مگر آن که با اجازه قانونى نهاد مربوطه باشد. (ترجمه اجوبه الاستفتائات، ص ۴۸۰،س ۱۹۶۵)

اگر آنچه که از اموال بیت ‌المال نزد شماست، از اموال دولتی مختص به اداره خاصی از اداره‌‌های دولتی باشد باید در صورت امکان به همان اداره برگردانید و الا باید به خزانه عمومی دولت تحویل دهید.

کسی که شرایط دریافت وام از بیت‌‌المال را ندارد، جایز نیست به اعتبار آن شرایط و مزایا از بیت‌المال وام بگیرد و اگر به این عنوان چیزی دریافت کرد، تصرّف در آن جایز نیست.

در وجوب مراعات احترام مال دیگری و حرمت تصرّف در آن بدون اذن او، فرقی بین املاک اشخاص و اموال دولت نیست چه مسلمان باشد و چه غیر مسلمان و همچنین فرقی بین اینکه در سرزمین کفر باشند و یا در سرزمین اسلامی و مالک آن مسلمان باشد یا کافر، وجود ندارد و به‌طور کلی استفاده و تصرّف در اموال و املاک دیگران که شرعاً جایز نیست، غصب و حرام و موجب ضمان است.

آیت‌الله مکارم شیرازی

هرگونه تصرّفى در اموال بیت المال خارج از حدود مقرّرات حرام است.

وسایل و سایر امکانات دولتى را نمى توان در مصارف شخصى صرف کرد، مگر این که مسوولین مربوط طبق ضوابط و مقررات اجازه خاصى در مورد یا مواردى بدهند.