۹:۴۷:۳۲ - چهارشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۴
داغ کن - کلوب دات کام Balatarin اشتراک گذاری در فیس بوک تویت کردن این مطلب
نگاهی اجمالی به بودجه سال ۱۳۹۵
بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمد ها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاست ها و به اهداف قانونی می شود.   بودجه کل کشور چیست ؟ بودجه کل کشور برنامه مالی دولت

بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمد ها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاست ها و به اهداف قانونی می شود.

 

بودجه کل کشور چیست ؟

بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمد ها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاست ها و به اهداف قانونی می شود.
بودجه کل کشور از سه قسمت تشکیل شده است :

 • بودجه عمومی دولت
 • بودجه شرکت های دولتی و بانکها
 • بودجه موسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور می شود.

بر اساس اصل تقدم در آمد بر هزینه ها پرداختهای بودجه کل کشور تحت تاثیر در یافت های دولت می باشد. مکانیزم تهیه و تنظیم بودجه کل کشور ایجاب می نماید که ابتدا توان دریافتی های دولت در سال بودجه ای مربوط ،پیش بینی و سپس بر اساس آن پرداختی ها را مشخص نماید. با توجه به مقررات قانون بودجه کشور تمام دستگاههای استفاده کننده از بودجه کل کشور باید پیش نیازهای اعتباری خود را برای سال بعد در قالب ارقام به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند. بودجه دو طرف دارد یک طرف شامل دریافت ها و یک طرف شامل پرداخت ها که در هنگام تقدیم لایحه بودجه باید با هم موازنه داشته باشند.
درآمدها : درآمد های مندرج در قانون محاسبات عمومی تحت سه عنوان تعریف شده است :

 • درآمد عمومی :عبارتست از درآمدهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و مالیات و سودسهام شرکتهای دولتی و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهائی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور می شود.
 • درآمد اختصاصی : عبارتست از درآمدهائی که به موجب قانون برای مصرف یا مصارف خاصدر بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد اختصاصی منظور می گردد.
 • درآمد شرکتهای دولتی : عبارتست از درآمدهایی که در قبال ارئه خدمات و یا فروشکالا و سایر فعالیتهائی که شرکتهای مذکور به موجب قوانین و مقررات مجاز بهانجام آنها هستند و عاید آن شرکت ها می گردد.

هزینه ها: منظور از هزینه ها پرداخت هایی است که در بودجه کل کشور درج شده است. هزینه ها عبارتند از:

 • هزینه ازمحل درآمد عمومیشامل اعتبارات جاری و عمرانی
 • هزینه از محل درآمد اختصاصی
 • هزینه از محل درآمد شرکت های دولتی

بررسی بخشنامه بودجه سال۱۳۹۵کل کشور

فعالیت تهیه وتنظیم لایحه بودجه سال۱۳۹۵کل کشور،باتوجه به سیاست های کلی ابلاغ شده ازسوی مقام معظم رهبری حول سه محور اصلی «اقتصاد مقاومتی»،«پیشتازی درعرصه علم وفناوری»و«تعالی ومقاوم سازی فرهنگی»تدوین شده است. دراین چارچوب اهم سیاست های موردتوجه وحائز اهمیت عبارتنداز:رشداقتصادی شتابان وپایدار واشتغال زا،بهبودمستمری فضای کسب وکاروتقویت ساختار رقابتی،توسعه ی پیوند های اقتصادی وتجاری،تعمیق نظام جامع تامین مالی،تغییرنگاه به نفت وگاز،تداوم وارتقاء هدفمندی یارانه ها،دانش بنیان نمودن اقتصاد کشور،ارتقاء سلامت اداری واقتصادی ومبارزه بافساد،استقرارنظام جامع تامین اجتماعی،اجرای سیاست های کلی سلامت،توسعه ی پایدار صنعت ایرانگردی،افزایش توان دفاعی،الویت دادن به دیپلماسی اقتصادی وتنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال.

رویکرد اصلی بودجه سال ۱۳۹۵

“حمایت همه جانبه دولت برای افزایش رشد اقتصادی همراه با کاهش تورم ازطریق درون زایی وبرون گرایی”

الف:جهت گیری های اقتصادی کلان درسال ۱۳۹۵

 • تداوم ثبات بخشی اقتصاد کلان ازطریق استمرارکاهش تورم وایجاد فضای مساعد برای سرمایه  گذاری
 • بکارگیری موثرتر منابع وامکانات موجودوظرفیت های بلا استفاده اقتصاد ایران برای افزایش تولید ،سرمایه گذاری واشتغال
 • استفاده ازفرصت ها وظرفیت های پسا تحریم درچارچوب سیاست هلی اقتصاد مقاومتی
 • تقویت صادرات غیر نفتی واستفاده ازظرفیت های داخلی وخارجی دراین راستا
 • تعامل فعال با اقتصاد جهانی واستفاده از سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای جذب فناوری،دانش ونوآوری بارویکرد اقتصاد مقاومتی ودست یابی به بازار های منطقه ای وجهانی
 • توسعه مشارکت بخش های خصوصی وتعاونی دراقتصادوتاکید براجرای سیاست های کلی اصل ۴۴قانون اساسی

ب:راهبرد ها وسیاست های بودجه سال۱۳۹۵

۱٫مدیریت ثبات اقتصاد کلان

۲٫اهتمام به انضباط مالی وبودجه وکاهش کسری تراز عملیاتی بودجه به منظورکاهش وابستگی اعتبارات هزینه ای به عواید حاصل از صدور نفت وگاز

۳٫اصلاح نظام مدیریتی ومالکیتی وساماندهی طرح های تملک دارایی سرمایه ای درجهت افزایش بازدهی سرمایه گذاری دولت واثربخشی بیشتردرتحقق رشد اقتصادی واشتغال ومشارکت بخش غیر دولتی

۴٫اصلاح نظام مالی وافزایش بهره وری شرکت های دولتی

۵٫توسعه ی زیر ساختی وزیر بنایی کشور

۶٫تقویت تعادل های منطقه ای

۷٫ارتقاء ظرفیت های علمی فرهنگی وسرمایه انسانی کشور

۸٫اصلاح نظام اداری درجهت افزایش کارایی ومنطقی نمودن اندازه دولت وکاهش تمرکز ازحوزه های اداری واجرایی با جهت گیری کاهش تصدی گری دستگاه های اجرایی به منظور ایجاد ساختار مناسب برای ایفای وظایف حاکمیتی

ج:بودجه ریزی مبتنی برعملکرد

کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند به منظور ارتقاء کارایی تخصیصی بودجه عمومی،شفافیت،متناسب سازی مسئولیت ها واختیارات استفاده بهینه ازظرفیت های موجود، افزایش پاسخگویی دستگاه ها درمقابل عملکرد خود، ارتقای ارائه خدمات به مردم، فراهم نمودن زمینه استاندارد سازی خدمات دستگاه های دولتی ، افزایش انگیزه کارکنان ومدیران دستگاه های اجرایی برای ارائه خدمات باکیفیت تر به مردم ، بودجه پیشنهادی خود را به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ارائه نمایند.

علت تاخیر در ارائه لایحه بودجه به مجلس

طبق ماده ۲۱۶آیین نامه داخلی مجلس ، دولت تا۱۵ آذر ماه هرسال مهلت دارد تا لایحه ی بودجه سال آینده را تقدیم مجلس کند.تاخیر در ارائه بودجه امسال برخلاف عملکرد دوسال گذشته دولت یازدهم بوده چرا که ارائه به موقع بودجه های سال های قبل همواره موجب تحسین موافقان ومنتقدان دولت بوده است سخنگوی دولت تاخیر ارائه بودجه را این گونه توجیه می کند که بهارستان نشینان برنامه ششم را به همراه بودجه ۹۵خواسته اند،برنامه ششم هم فعلا کار دارد وماصبر می کنیم تا آنهارا باهم به مجلس تحویل بدهیم.که دراین میان می توان گفت علاوه برارائه برنامه ششم توسعه ، کاهش چشمگیر قیمت نفت ورایزنی دولت در مذاکرات با کشور های ۵+۱رابهانه ای در دست دولت یازدهم برای این تاخیر دانست.باتوجه به شرایط پیش آمده برای اینکه کارهای عمرانی وامورجاری کشور در ابتدای سال آینده دچار اخلال نشود برای ۲یا۳ماه ابتدای سال آینده بودجه به صورت دو یا سه دوازدهم تصویب می شود تادر این فاصله کل لایحه بودجه در مجلس تصویب شود وشورای نگهبان هم تایید کند.منظور از بودجه دو یا سه دوازدهم درحقیقت دو یا سه دوازدهم از کل رقم بودجه پیشنهادی دولت در لایحه است که مجلس تصویب می کند تا دولت بتواند از خزانه برداشت کند وروند اداره امور کشور دچار اخلال نشود.

واما سرانجام:

هیات دولت درجلسه ی خود در تاریخ(۱۹/۱۲/۹۴)به ریاست دکتر حسن روحانی تصویب کرد تا لایحه بودجه سال۱۳۹۵باقید دوفوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.این طرح درحالی به خانه ی ملت می رود که با توجه به پایان نرسیدن بررسی بودجه در زمان مقرردولت باید طبق قانون لایحه ی بودجه چند دوازدهمی رابه مجلس ارائه می کرداما دولتی ها با تاکید بر عدم ارائه این لایحه به مجلس خواستار پایان بررسی بودجه ۹۵تاپایان سال بودند که این موضوع با واکنش نمایندگان مجلس مواجه شد.

نوشته شده توسط رضا برون دانشجوی دانشگاه پیام نور باغملک

داغ کن - کلوب دات کام Balatarin اشتراک گذاری در فیس بوک تویت کردن این مطلب
تصویری